Bestrijding

Panhuijzen Groen bestrijdt onkruid, ongedierte, boomplagen, algen en mossen en gladheid.

PROFESSIONELE BESTRIJDING VAN ONKRUID EN ONGEDIERTE

Panhuijzen Groen bestrijdt professioneel en milieuvriendelijk onkruid, ongedierte, boomplagen en algen en mossen. Wij werken met de nieuwste technieken om onkruid en ongedierte te bestrijden. Daarbij maken wij gebruik van milieuvriendelijke methodes en bestrijdingsmiddelen, en behandelen wij aangetaste oppervlakken met de hand. Zo kunnen we ieder type terrein en omgeving zorgvuldig ontdoen van onkruid, ongedierte, boomplagen en algen en mossen, zonder dat we de omringende flora en fauna belasten. Naast plaagbestrijding bestrijden wij ook gladheid op wegen, fietspaden, voetpaden en bedrijfsterreinen. Meer weten over onkruid- en ongediertebestrijding of gladheidbestrijding? Neem gerust contact met ons op.

ONKRUIDBESTRIJDING

Wij voeren voor gemeenten, overheden en bedrijven diverse werkzaamheden uit om onkruid te verwijderen van verhardingen, groene buitenruimtes en bedrijventerreinen. Onkruid bestrijden we door gebruik te maken van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen die we met de hand spuiten. Ook ontdoen we verhardingen van onkruid door machinaal onkruid te verwijderen met onze eigen veegmachines.

BESTRIJDING VAN BOOMONGEDIERTE

Bomen en struiken in bossen, natuurgebieden en wegbeplantingen kunnen last hebben van een insectenplaag. Sommige plaaginsecten tasten de gezondheid van bomen en struiken ernstig aan, zoals de processierups en de kastanjemineermot. Wij beschikken over milieuvriendelijke technieken om veilig en efficiënt boomongedierte en boomplagen te bestrijden.

bestrijding van onkruid
Bestrijding van boomplagen

INSECTENPLAAG BOMEN EN STRUIKEN

Insecten spelen een onmisbare rol in ons ecosysteem. Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van groenten, fruit en planten. Toch kunnen insecten een ware plaag vormen voor bomen en struiken, met boomschade en dood van de boom tot gevolg. Tijdig ingrijpen bij een boomplaag is van belang, omdat de plagen zich anders verder kunnen verspreiden naar andere bomen. Bovendien zijn zieke en dode bomen instabiel, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties in bewoonde gebieden.

BESTRIJDING VAN BOOMPLAGEN

Panhuijzen Groen helpt gemeenten en bedrijven bij het bestrijden van boomplagen zoals eikenprocessierups, kastanjemineermot en bladluis. Vermoed je dat een boom in je omgeving last heeft van een insectenplaag? Neem zo snel mogelijk contact met ons op, zo kunnen we verdere aantasting van de boom voorkomen.

BESTRIJDING VAN PROCESSIERUPSEN

Wij zijn gespecialiseerd in milieuvriendelijke bestrijding van eiken processierupsen. Met onze bestrijdingsmethodes wordt verspreiding van de irriterende haartjes van de rups voorkomen. Ook zorgen we ervoor dat vlinders, andere soorten rupsen en overige onschadelijke insecten geen gevaar lopen tijdens de bestrijding van de eikenprocessierups.

BESTRIJDING VAN DE KASTANJEMINEERMOT

Wij zorgen ook voor biologische bestrijding van de kastanjemineermot. Door kastanjebomen te behandelen met een biologisch bestrijdingsmiddel zijn de bomen beter beschermd tegen de kastanjemineer mot. Dit zorgt voor een gezondere en vitalere boom, en leidt tot minder motten in het volgende seizoen. Door aanvullende milieuvriendelijke bestrijdingstechnieken toe te passen, zoals zo snel mogelijk gevallen blad opruimen kunnen we de plaagdruk nog verder verminderen.

Processierupsbestrijding
Bestrijding van bladluis

BESTRIJDING VAN LUIZEN

Wij zorgen voor natuurlijke bladluisbestrijding van bladluis in openbaar groen, en bestrijding van bladluis op beplanting op en rond bedrijfsterreinen. Bladluizen veroorzaken niet alleen schade aan bomen en planten, ze veroorzaken ook schade en overlast door de plakkerige stof die bladluizen uitscheiden. Bestrating, auto’s en straat- en horecameubilair wordt plakkerig, en vervuilt vervolgens verder door ander vuil dat blijft plakken.

BESTRIJDING VAN ALGEN EN MOSSEN

Bestrating, terrassen, en houten en stenen afscheidingen en muren kunnen worden aangetast door algen en mossen. Naast een vervuild beeld zorgt de gladheid die ontstaat op straatwerk, opritten en terrassen ook voor onveilige situaties. Op een verantwoorde en duurzame manier verwijderen wij algen en mossen.

BESTRIJDING VAN GLADHEID

Naast bestrijding van onkruid, boomplagen en algen en mossen hebben wij ook alle middelen in huis om snel en efficiënt gladheid te bestrijden. Wij maken wegen, fietspaden, inritten, parkeerterreinen en bedrijfsterreinen sneeuwvrij voor wegbeheerders, gemeenten, bedrijven en particulieren. Wij bestrooien wegen en terreinen met zout, en we beschikken over een eigen zoutopslag. Bij (dreigende) gladheid kunnen wij altijd snel en flexibel ingezet worden voor curatieve en preventieve gladheidsbestrijding.

Gladheidsbestrijding