Processierups BESTRIJDING

De eikenprocessierups is gesignaleerd! Panhuijzen outdoor care & cleaning heeft jarenlange ervaring met het bestrijden van de eikenprocessierups

PROcessierups BESTRIJDING

Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning is gespecialiseerd in het milieuvriendelijk bestrijden van de eiken processierups. Wanneer de processierups gesignaleerd wordt, kunt u met ons contact opnemen. Wij zijn volledig uitgerust met de juiste milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. Wij werken met gediplomeerd personeel.

eikenprocessierups bestrijding

de processierups

Deze rups heeft brandharen die gemakkelijk huid, ogen en luchtwegen binnendringen. Klachten aan ogen en luchtwegen ontstaan vooral doordat de haren door de wind zijn meegevoerd. Gezondheidsrisico’s kunnen langdurig aanwezig zijn doordat de haren van de rups na de vervelling in de nesten achterblijven. De gemeente verzoekt iedereen die (mogelijk) een nest met rupsen heeft gezien dit direct te melden bij de gemeente.
De rupsen verplaatsen zich ‘s nachts, op zoek naar voedsel waarbij zij kruipen in lange stroken dicht bij elkaar, wat doet denken aan een processie van mensen. Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen.

De rups wordt vooral gesignaleerd in zomereiken langs lanen in steden en dorpen, erfbeplantingen op campings en op landgoederen in bosrijke omgeving. In bosgebieden zelf wordt de rups ook waargenomen, maar leidt de rups nauwelijks tot problemen.

 

meer…Over de PROCESSIERUPS

De eikenprocessierups is de larve van de nachtvlinder Thaumetopoea processionea. Het is een bladvretende rups die zoals de naam al zegt vooral op eiken voorkomt. De eitjes van de rups komen in april of mei uit, tegelijk met de eerste bladeren van de eik. De rupsen zijn dan oranjeachtig gekleurd. De kleur van de rupsen verandert in een grijsgrauw met lichtgekleurde zijden. Na de derde vervelling krijgen de rupsen de donkere brandharen op de rug. De rupsen zijn 2-3,5 cm lang. De rupsen vervellen wel zes of zeven keer voordat ze een onopvallende nachtvlinder worden. Begin september zetten de vrouwtjesvlinders hun eitjes af in de toppen van de eikenbomen.
De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. Er zijn vooral gezondheidsrisico’s in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen en veranderen in vlinders (half mei tot half augustus).

 

Bestrijding

Er zijn verschillende methodes om processierupsen te bestrijden. Door middel van spuiten, branden en zuigen kan de overlast worden bestreden. Het is belangrijk dat de rups in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt, dan is bestrijding het makkelijkste.

Wij zorgen voor:

  • Een biologische bestrijding, niet schadelijk voor mens en dier.
  • Een bestrijding toe te passen in een vroeg stadium, dus minder last van brandharen.
  • Een spuitmethode toe te passen in bomen tot 40 meter hoog.
  • Veilige manier van werken met behulp van verkeersmaatregelen.
  • Vakbekwaam personeel.
  • Het wegzuigen van nesten, zodat de overlast tot het minimum wordt gereduceerd.

klachten

Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. de haren zijn 0,2-0,3 mm lang. Elke rups heeft er honderdduizend tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij bedreiging worden afgeschoten.

De haren kunnen dan makkelijk de huid, ogen en luchtwegen binnendringen. de stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.

Zonder behandeling kunnen de haren als ze het oog binnendringen blindheid veroorzaken. Dit komt echter niet vaak voor.

tips

Bescherm vooral bij droog en winderig weer hals, armen en benen met geschikte kleding. Uw ogen kunt u enigzins beschermen door het dragen van een hoofddeksel en (zonne)bril. Ga niet op de grond zitten in een verdacht gebied met eikenbomen.

Raak de rupsen en nesten niet aan. Na onverhoopte aanraking met rupsen of brandharen kunt u het best huid en ogen afspoelen met water. Vermijd wrijven en krabben zoveel mogelijk.

Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken. Een zachte creme met kamfer of menthol kan verlichting bieden. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts of GGD.