panhuijzen zakelijk

Reinigingstechnieken, ontwerp, aanleg  & onderhoud  bedrijfstuinen, onderhoud plantsoenen

Panhuijzen Groen

Panhuijzen Groen is de betrouwbare partner voor onderhoud en reiniging van buitenruimtes, en ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen voor gemeentes, instellingen en bedrijven. Wij zijn voorzien van het CO2-Bewust certificaat en het PSO certificaat.

Duurzaam

Wij hebben oog voor onze klanten, én voor onze omgeving. We werken zoveel mogelijk met milieuvriendelijke methodes en duurzame oplossingen. Zoals bijvoorbeeld duurzame machines met een groen label, biodiesel, zonnepanelen en elektrische alternatieven voor materiaal. De Rabobank heeft ons daarom benoemd tot Duurzame Koploper.

Duurzaam ondernemen Panhuijzen Groen

SOCIAAL ONDERNEMEN

Ook sociaal ondernemen vinden we heel belangrijk. Wij voldoen dan ook aan de normen voor Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, PSO.
Iedereen moet mee kunnen doen, en iedereen moet een kans krijgen. Bij ons mogen ze allemaal doen waar ze goed in zijn. Dat zorgt voor gemotiveerde mensen, en een heel fijn en enthousiast team waar we trots op zijn.

ONDERHOUD TERREIN EN BUITENRUIMTE

Samen met onze medewerkers zorgen wij dagelijks voor schone straten, wegen, fietspaden, parkeerterreinen en bedrijfsterreinen. Dat doen we onder andere door het borstelen en vegen van straatwerk, blad ruimen en afvoeren, en het schoonmaken van straatkolken.
In de wintermaanden helpen we met gladheidbestrijding door wegen sneeuwvrij te maken en zout te strooien.

PROFESSIONELE REINIGING

Naast onderhoudswerkzaamheden voeren we ook gespecialiseerde reinigingswerkzaamheden uit. Wij beschikken over moderne en milieuvriendelijke methodes voor professionele reiniging van bestrating en gevels.
Met behulp van verschillende technieken, zoals hogedruk reiniging en stoom, worden kauwgom, graffiti en vuil verwijderd van bestrating, straatmeubilair, gevels en wanden.

Groenvoorzieningen

Wij zijn gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en bedrijfstuinen. We denken graag mee met gemeentes om groene buitenruimtes zo optimaal mogelijk in te richten. Ook bedrijven voorzien we graag van een passend ontwerp voor de bedrijfstuin.
Naast ontwerp en aanleg van groenvoorzieningen verzorgen wij het complete groenonderhoud voor gemeenten en bedrijven. Werkzaamheden die we uitvoeren zijn onder andere bladruimen, onkruid verwijderen, snoeien, maaien en bestrijding van eiken processierups.

Boomonderhoud

Samen met gediplomeerde boomverzorgers helpen wij bij het behoud, het beheer en de verzorging van bomen.
Met behulp van diverse snoeimethodes, zoals knotten of kandelaberen, zorgen we voor de beste behandeling van iedere boom. Ook rooien we bomen, verwijderen we boomstobben en voeren we takken en stamhout af.

heeft uw bedrijf groene vingers nodig?