Kandaleren en knotten

Kandelaberen
Oudere bomen die zware stormschade opgelopen hebben of door wortelschade onveilig zijn geworden, worden soms ten onrechte verwijderd. Een optie zou kandelaberen kunnen zijn. Hierbij worden zware gesteltakken op ongeveer twee รก drie meter uit de hoofdstam gezaagd, waarna ze weer uitlopen.

Hierdoor ontstaat een compacte dichte kroon die minder overlast geeft en waarbij de markante stam behouden blijft. Een gekandelabeerde of geknotte boom dient eigenlijk eens in de drie tot vijf jaar opnieuw kaal gezaagd te worden. Hiermee wordt voorkomen dat de nieuwe kroon te zwaar wordt en er takken uitbreken.

Knotten
Knotten is een rigoreuze ingreep waarbij alle takken worden verwijderd en alleen de hoofdstam overblijft. Niet alle boomsoorten kunnen op hogere leeftijd nog geknot op gekandelabeerd worden. Ook is voor het knotten of kandelaberen en vergunning nodig via de gemeente. Als een boom eerder geknot is geweest dan is een vergunning (meestal) niet meer nodig.

Voor de boom is elke drie tot vijf jaar opnieuw knotten het beste. Daardoor wordt elke keer weer opnieuw schot gevormd en is de ingreep niet te groot. Knotten en kandelaberen zijn maatregelen die alleen in de bladvrije periode kunnen worden uitgevoerd.